W CZYM POMAGAMY – KROK PO KROKU

Doradzamy, reprezentujemy i rozwiązujemy problemy na każdym etapie loterii. Zapewniamy Twojej firmie kompleksową opiekę prawną i podatkową. Możesz skupić swoje myśli i siły na tym, by Twoja loteria okazała się pełnym sukcesem marketingowym.


ZAPEWNIAMY UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA URZĄDZANIE LOTERII

Możesz swobodnie skonsultować i zaprojektować z nami mechanizm loterii i zasady jej przeprowadzania. Pomożemy Ci uniknąć rozwiązań, które mogą zostać zakwestionowane przez Krajową Administrację Skarbową. Nie ryzykujesz konieczności modyfikowania mechanizmu loterii na etapie postępowania o wydanie zezwolenia, co może stanowić poważny problem organizacyjny.

Przygotujemy projekt regulaminu loterii.

Przygotujemy wniosek do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej o wydanie zezwolenia na urządzanie loterii i będziemy reprezentować organizatora w postępowaniu.

Przygotujemy wszelkie dokumenty (np. pełnomocnictwa, oświadczenia, porozumienia itp.), których złożenie może być konieczne da uzyskania zezwolenia na urządzanie loterii.

 


NADZORUJEMY PRZEBIEG LOTERII

Zapewnimy nadzór nad loterią przez prawnika posiadającego świadectwo zawodowe wydane przez ministra właściwego do spraw finansów.

Przygotujemy dokumenty dotyczące pracy wewnętrznej komisji nadzoru.

Przeszkolimy członków wewnętrznej komisji nadzoru w zakresie przepisów dotyczących urządzania loterii promocyjnych oraz regulaminu loterii (jest to nowy prawny wymóg ustawy o grach hazardowych od 1 kwietnia 2017 r.)

Weźmiemy udział w losowaniach i sporządzimy z nich protokół.

Wesprzemy rozpatrywanie reklamacji lub innych kwestii problemowych, które pojawią się w toku przeprowadzania loterii.

 


PROWADZIMY DOKUMENTACJĘ LOTERII

Przygotujemy i złożymy zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu urządzania loterii do Krajowej Administracji Skarbowej.

Przygotujemy i będziemy prowadzić ewidencję wygranych, których wartość przekracza 2.280 zł oraz ewidencję imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej

Uzyskamy druki imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej.

Będziemy składać do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej cokwartalne zestawienia danych ekonomiczno-finansowych w zakresie organizowanej loterii (jest to nowy prawny wymóg ustawy o grach hazardowych od 1 kwietnia 2017 r.).

 


DORADZAMY PRAWNIE I PODATKOWO NA KAŻDYM ETAPIE LOTERII

Pomożemy prawidłowo przeprowadzić i rozliczyć loterię nie tylko na gruncie ustawy o grach hazardowych, ale również innych przepisów. Loteria to nadal akcja marketingowa i stosuje się do niej przepisy dotyczące np. ochrony praw konsumentów (zakaz wprowadzania w błąd poprzez informacje na materiałach promocyjnych), ochrony danych osobowych, a także rozliczeń podatkowych.

Masz nasze pełne wsparcie prawne również w ww. elementach, co obejmuje na przykład:

  • weryfikację projektów materiałów promocyjnych pod względem prawnym;
  • opracowanie noty prawnej (tzw. legal) na materiały promocyjne;
  • doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych;
  • instrukcje w zakresie sposobu rozliczania podatków od nagród w loterii.