Jesteśmy prawnikami z firmy CORE Law Grzybowski&Pilc Radcy Prawni sp. p. Zajmujemy się prawem marketingu od ponad 12 lat. Od 2013 roku dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem na blogu prawomarketingu.pl.

Z naszymi Klientami zrealizowaliśmy wspólnie ponad 1 000 projektów loterii oraz innych akcji promocyjnych (konkursów, sprzedaży promocyjnych, programów lojalnościowych). Reklama oraz marketing to dziedziny biznesu, które nas interesują. Dobrze znamy specyfikę i reguły tego rynku. Naszym Klientom doradzamy nie tylko prawnie, ale nierzadko również i gospodarczo.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy prawnikami, którzy wychodzą poza schemat. Stawiamy na jakość świadczonych przez nas usług. Zawsze dążymy do najlepszego wyważenia i połączenia prawidłowości, szybkości i bezpieczeństwa działań marketingowych naszych Klientów. Szukamy najprostszych, najefektywniejszych i jednocześnie zgodnych z prawem i praktyką urzędów rozwiązań. Tam, gdzie da się coś zrobić w prosty sposób, nie komplikujemy. Tam, gdzie nie jest to możliwe, cierpliwie tłumaczymy dlaczego. Wysoka jakość usług to jednak nie tylko wiedza i doświadczenie, ale również zdolność i chęć porozumienia się z naszymi Klientami. W każdym przypadku uważnie słuchamy i staramy się zrozumieć założenia biznesowe Klienta. To one są dla nas kluczowe. Wychodzimy naprzeciw z konkretnymi propozycjami rozwiązań, z których Klient może wybrać to, które jego zdaniem zapewni osiągnięcie założonego celu. Nie mówimy „Nie da rady”. Pokazujemy jak się da zrobić to, czego nie potrafią zrobić inni.

Lubimy naszą pracę i dziedzinę prawa, w której się specjalizujemy. Wierzymy, że na polskim rynku niewielu jest prawników mających w prawie reklamy i marketingu tak kompleksową wiedzę i doświadczenie, jak nasz zespół. Prawo marketingu jest niełatwą dziedziną dla prawników opierających się na klasycznym wykształceniu. Obejmuje swoim zakresem prawo cywilne, ochronę danych osobowych, prawo administracyjne, prawo podatkowe, prawo konkurencji, prawo autorskie, prawo celne, ustawodawstwa branżowe. Znamy i rozumiemy wszystkie te dyscypliny. Swoją wiedzą i doświadczeniem chcemy się dzielić z naszymi Klientami.

 

DLACZEGO MY?

Ponieważ mamy wiedzę, doświadczenie oraz filozofię działania, w której biznesowy cel Klienta stawiamy na pierwszym miejscu.

Te elementy przekładają się na wysoką jakość naszych usług. Ponadto, w przeciwieństwie do wielu innych podmiotów oferujących prawną obsługę loterii, jesteśmy kancelarią prawną. Oznacza to, że masz do czynienia z profesjonalistami, o ugruntowanym i solidnym wykształceniu, a także pełnych uprawnieniach.

Naszym zadaniem jest zapewnić Tobie i Twojej firmie bezpieczeństwo prawne i finansowe przy realizowaniu loterii promocyjnych. To nasz nadrzędny cel, któremu podporządkowujemy nasze działania. Ponadto, jako kancelaria radców prawnych posiadamy ubezpieczenie OC naszych działań. Od 1 kwietnia 2017 roku za błędy przy organizacji loterii organizator może zostać obciążony karą administracyjną w wysokości do 200 000 złotych, dlatego wierzymy, że nasze usługi pomogą Ci spać spokojniej.

 

NASZA HISTORIA

Nasza specjalizacja wyrosła na gruncie przygotowywania pierwszych regulaminów i opiniowania materiałów promocyjnych, zwłaszcza w świetle „starej” ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Aktywnie wspieraliśmy naszych Klientów przy wejściu w życie od 1 stycznia 2010 roku ustawy o grach hazardowych, która istotnie zmieniła rynek loterii. Realizowaliśmy w praktyce pierwsze na polskim rynku loterie promocyjne. Warto podkreślić, że było to nowe doświadczenie nie tylko dla nas i naszych Klientów, ale również dla urzędników celnych, którzy wcześniej nie byli w ogóle odpowiedzialni za ten rodzaj działań marketingowych. Był to okres, kiedy dopiero rozwijała się praktyka stosowania nowych, nierzadko trudnych w interpretacji przepisów. Dzięki temu dzisiaj znamy źródła niektórych praktyk i założeń, którymi nierzadko kierują się organy celno-skarbowe, a które nie wynikają, niestety, z przepisów prawa.  

W ramach naszych działań kompleksowo wspieraliśmy Klientów obejmując zakresem naszych prac nie tylko samo napisanie regulaminu akcji oraz postępowanie o uzyskanie zezwolenia. Szerzej o naszym wsparciu w obsłudze loterii promocyjnych i audioteksowych przeczytasz tutaj.   

W miarę rozwoju naszej specjalizacji zdecydowaliśmy się podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem. W dniu 20 sierpnia 2013 roku wystartowaliśmy z projektem bloga PrawoMarketingu.pl. Nasz serwis wzbudził od początku spore zainteresowanie jako pierwszy projekt tak kompleksowo opisujący zagadnienia prawne marketingu i nieprzerwanie cieszy się zaufaniem naszych czytelników.

Angażowaliśmy się w coraz większą liczbę projektów. Począwszy od loterii promujących galerie handlowe, poprzez te obejmujące kosmetyki, produkty AGD, produkty spożywcze, aż po loterie promujące sieci handlowe (hurtowe, półhurtowe, detaliczne). W 2016 roku mieliśmy przyjemność wspierać dwie największe do tej pory na polskim rynku komercyjne loterie promujące płatności bezgotówkowe (pod względem wartości puli nagród).

Obecnie, w związku z istotnymi zmianami w ustawie o grach hazardowych, które weszły w życie 1 kwietnia 2017 roku zdecydowaliśmy się stworzyć serwis obsługaloterii.pl, który ma na celu podkreślić nasze zaangażowanie na rynku loterii promocyjnych i audioteksowych oraz pokazać to, co odróżnia nas od konkurencji.